Lublin,

poniedziałek, 27 października 2014

Czy z Lublina do Puchaczowa powróci kolej pasażerska?


Urząd GminyPuchaczów

ul. Lubelska 22, 21 - 013 Puchaczów


Szanowni Państwo,
Czy w ramach likwidacji połączeń kolejowych zamierzają Państwo przeciwdziałać likwidacji sieci kolejowej w regionie? Pociągi osobowe mogą już nigdy nie dotrzeć do takich miejscowości jak Puchaczów. Chcieliśmy tutaj przywrócić ruch pasażerski- choć nie sprawdzaliśmy czy kiedyś kursowały tutaj pociągi inne niż wycieczkowe. Skorzystać może na tym także sama kopalnia węgla i jej pracownicy. Warto wprowadzić wokół Lublina kolej podmiejską.

wtorek, 14 października 2014

Z Teatru Muzycznego w Lublinie

Newsletter Teatru Muzycznego w Lublinie - 14.10.2014

Z Teatru Muzycznego w Lublinie - 14.10.2014

Nowe aktualności

Terminy spektakli w nadchodzącym tygodniu

Kopciuszek
11:00 14-10-2014
Kopciuszek
11:00 15-10-2014
Ptasznik z Tyrolu
18:00 18-10-2014
Ptasznik z Tyrolu
17:00 19-10-201
4

środa, 16 października 2013

Legendarne początki Lublina. Książę Lublin.Sierpiński w swojej monografii opisał założenie ośrodka miejskiego przez księcia Lublina:
Osobliwie znajduje się o Lublinie podanie w kronice Prokosza i Kagnimira, pisarzy dziesiątego wieku (kronikarski falsyfikat); jakoby założył to miasto książę Lublin, potomek Polacha, czyli Polaka, na lat około tysiąc przed narodzeniem Chrystusa. O czym świadczyć miała wysoka przy mieście temuż książęciu wysypana mogiła. Jeśli to zasługuje na wiarę, nie wiem, gdzie by była owa wyniosła mogiła, gdyż teraz żadnej prócz mniejszych za Kalinowszczyzną w bliskości miasta nie ma. Jest jednak niemałe podobieństwo, iż góra, na której zamek stoi, mogła być olbrzymią mogiłą przez ludzi usypaną, trudno bowiem w naturze położeń naszego kraju znaleźć tak foremną zewsząd, odosobnioną wyniosłość.

piątek, 5 października 2012

Proposal for passenger railways in Woivodship LubelskieProposal of train network in the area, (c) copyright information is provided on the map.


The region of southern Lubelskie, called Zamojszczyzna, is the poorer part of the poorest region in the European Union (as for 2005), where the average GDP per capita has the lowest level among all other regions in 25 countries. Yet a quick analysis of this part of the region brings about another observation: badly implemented railway reforms that were implemented in recent years in Poland caused that this region lost nearly all services. The level of rail usage per person here is probably the lowest in all of the EU regions. It shocks, because in this region there is a network of railway lines between the towns that could be in fact used for regional rail traffic and carry thousands of passengers yearly. However, bad management, lack of expertise, cause that this is unlikely to occur and the region bases its whole traffic on the road network.

Jakie koleje na Lubelszyznie?

Województwo lubelskie, z rocznym dochodem na mieszkańca w wysokości 5,5 tys. euro (2007 r.) jest wg danych Eurostatu z roku 2006 epicentrum biedy w północnej Unii Europejskiej. Region ten, oprócz swego ubóstwa, pozbawiony jest wydajnej pasażerskiej komunikacji kolejowej, co powoduje pogłębianie się dysproporcji pomiędzy szybko rozwijającym się centrum regionu oraz słabo rozwiniętą i pogrążona w stagnacji prowincją. W woj. lubelskim kolej pasażerska praktycznie nie istnieje widząc jej obecną sytuację przez pryzmat zachodnioeuropejskiego standardu kolei regionalnej.